Referencie

ELVEZD je od svojho vzniku roku 1990 stálym dodávateľom v oblasti elektrozariadení a bleskozvodov pre Slovnaft a.s. a od vzniku MaO poskytujeme svoje služby aj pre túto spoločnosť.

Realizovali sme zákazky na všetkých závodoch podniku, z ktorých uvádzame iba časť:
Závod 31, prevádzky, P 316,ADV-5, ADV-6, APTP, závod 32, závod 33, sklady kvapalných plynov, ETOX I, ETOX II, SKP I ,SKPII, SEE, luhové hospodárstvo,  závod 34,  polyetylén 1,2,3, závod 51, budovy, osvetlenia ciest, železnice, závod služieb.

Realizovali sme aj pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky, z ktorých uvádzame tiež iba časť:
Expedície olejov, bloky 45, sklady ropy, bloky 27,28, úprava slopov, bloky 25,26 objekty 316.10 až 316.42.

Hodnotenie a.s. Slovnaft:
Systém komplexného hodnotenia spracovaný Mgr. Mariánom Dujsíkom  odbor riadenie E-nákupu a riadenia dodávateľov, Q1 93.

Na základe tohto výsledného hodnotenia bola naša firma zaradená do kategórie A- výborný dodávateľ.

Ďalšie nami realizované zákazky:

Palma

  • montáž EPS

VÚB

  • montáže - nové logá

DP Bratislava

  • rekonštrukcie elektrickej inštalácie silnoprúd a slaboprúd

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK v Bratislave

  • rekonštrukcie elektrickej inštalácie silnoprúd a slaboprúd, ústav bunkovej biológie

Obytné objekty Bratislava

  • obytný objekt Koceľova
  • rekonštrukcie elektrických inštalácií bytov
  • elektrické inštalácie silnoprúd a slaboprúd
  • ostatné nemenované objekty

Elvezd, S.R.O.

Chocholná 616
913 04 Chocholná-Velčice

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x