Viac

worker

Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
a bleskozvodov do 1000 V dodávateľským spôsobom

Firma ELVEZD vznikla v roku 1990 ako konzorcium. Dňa 27.11.1992 bola na základe spoločenskej zmluvy založená ELVEZD, s.r.o. so zápisom do obchodného registra 15.12.1992.

Hlavná činnosť spoločnosti bola a je zameraná na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení
a bleskozvodov do 1000V dodávateľským spôsobom.

Spoločnosť ELVEZD, s.r.o. je zameraná na elektromontážne práce v oblasti silnoprúdových priemyselných a domových inštalácií, na slaboprúdové rozvody / telefónne a počítačové siete, EPS, EZS, STA /, na výrobu a revíziu rozvádzačov a taktiež zabezpečujeme projektovú dokumentáciu.

 

Elektrotechnika, hydraulika a pneumatika v priemyselných a mobilných aplikáciách

arrow

Elvezd, S.R.O.

Chocholná 616
913 04 Chocholná-Velčice